Firma konsultingowa i ekspercka w zakresie strategii i rozwoju

missions

Wykonane zlecenia

Szacowanie kosztów i analiza techniczno-ekonomiczna

Dla stowarzyszenia operatorów, Progressus Corporation przygotował sekurytyzację kosztów sieci lokalnej w celu określenia właściwego kosztu odpowiadającego taryfie dotyczącej rozgałęzienia.

 • Rekonstrukcja kroniki inwestycji France Télécom w sieci lokalnej
 • Propozycja metody w kosztach bieżących waloryzacji inwestycji i zastosowania
 • Prezentacja wyników we francuskim kolegium Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (ARCEP) oraz w prasie

 

Ilościowy marketing strategiczny i biznes plan

Dla znaczącej francuskiej firmy z sektora telekomunikacji opracowano plan rozwoju na usługi wysokiej przepustowości ADSL :

 • Tworzenie i analizowanie różnych możliwych scenariuszy na rynkach dla klientów indywidualnych korporacyjnych firmowych w perspektywie usług internetowych, radiowych i telewizyjnych
 • Pomoc w strategicznych wyborach operatora  
 • Tworzenie szczegółowego biznes planu  
 • Opracowanie schematów ofert dotyczących usług na różnych rynkach

 

Należyta starannośc strategiczna

Dla inwestora finansowego wykonano analizę planu działania operatora towarzyszącego w perspektywie wejścia do kapitału:

 • Strategiczna wizja otoczenia rynkowego oraz konkurencyjnego dla operatora
 • Analiza przewidywanych inwestycji i ich wpływ na wzrost wartości

 

Opracowanie finansowe ofert usług

Dla znaczącej francuskiej firmy opracowano postępowanie finansowe i marketing dla outsourcingu :

 • Wpływ outsourcingu na tworzenie wartości
 • Regulowanie ofert jako aktywności M&A (fuzja - kupno)
 • Opracowanie odpowiedniej komunikacji marketingowej

 

Marketing strategiczny

Dla znaczącej firmy z sektora portalowego (komunikatora, wyszukiwarki, e-mail...) opracowano model zapotrzebowania i wpływ polityki marketingowej na rozwój zapotrzebowania i zysku, oraz zastosowanie modelu zasiłku budżetowego:

 • Analiza obrotów zamówień dla różnych operatorów usług mailowych, wyszukiwarek, komunikatorów i portali
 • Opracowanie modelu porównującego zyski reklamowe z najważniejszymi parametrami rynku, zapotrzebowaniem i udziałem w rynku
 • Opracowanie modelu przyznawania zasiłku budżetowego pozwalającego optymalizować na skalę światową przyznawanie marketingowych zasiłków budżetowych