Firma konsultingowa i ekspercka w zakresie strategii i rozwoju

creation extension marches

Tworzenie i poszerzanie rynku

  • Poszukiwanie partnerów
  • Strategia i taktyka negocjacyjna
  • Outsourcing częściowy lub całkowity
  • Wchodzenie na nowe rynki i lobbying
  • Przyspieszanie rozwoju handlowego