Firma konsultingowa i ekspercka w zakresie strategii i rozwoju

reglementation structuration

Reglamentacja i strukturyzacja

Reglamentacja

  • Pomoc w definiowaniu strategii i ram ustawowych (rządy)
  • Pomoc w sądowych sporach ustawowych lub prawnych

Pomoc w budowaniu i strukturyzacji projektów

  • Pozyskiwanie funduszy
  • Budowanie projektów