Firma konsultingowa i ekspercka w zakresie strategii i rozwoju

investissement financement

Inwestycje i finansowanie

Zastosowanie kluczowych kwalifikacji w określaniu i ocenie strategii

Ilościowy marketing strategiczny i biznes plan

  • Taryfikacja
  • Sekurytyzacja ekonomiczna i finansowa
  • Szacowanie kosztów i analiza techniczno-ekonomiczna
  • Należyta staranność strategiczna i przegląd biznes planu