Firma konsultingowa i ekspercka w zakresie strategii i rozwoju

worldmap

Misje

Instytucja rządowaInstytucja rządowaTogo

Sektor

Klient

Kraj

Kilka przykładów zrealizowanych zleceń

Energia

Operator

Francja

Modelizacja gospodarcza, wyznaczanie cen i analiza wzajemnego subsydiowania

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Analiza ekonomiczna obszarów lokalnych

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Belgia

Benchmark regulacji i kontroli stawek za usługi głosowe

Telekomunikacja

Operateur stacjonarny

Belgia

Przegląd organizacji finansowej

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

USA

Kontrola obowiązków "MFP" (Najbardziej Korzystne Ceny)

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Szacowanie kosztów produktów i usług

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

USA

Szacowanie kosztów produktów i usług

Telekomunikacja

Operator komórkowy

Francja

Wpływ internetowej dystrybucji

Telekomunikacja

Operator komórkowy

Irlandia

Przegląd urzędowego przewidywania

Telekomunikacja

Regulator

Irlandia

Modelizacja usług międzyoperatorskich

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Przegląd i analiza stawek operatora

Poczta

Dostawca usług

Francja

Seminarium na temat zarządzania strategicznego

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Przegląd organizacji usług firmowych

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Busines plan usług telefonicznych

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Strategiczne pozycjonowanie usługi Triple Play (pakiet internet-telefon-telewizja)

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Marketing strategiczny oferty telewizji kablowej

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

USA

Zastępowanie stacjonarnego komórkowym

Telekomunikacja

Instytucja finansowa

Liban

Analiza przejęcia Telekomu

Telekomunikacja

Instytucja rządowa

Francja

Pozycjonowanie ram ustawowych

Poczta

Dostawca usług

Francja

Modelizacja sieci urzędów pocztowych

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Strategiczne pozycjonowanie usług stałych łączy szerokopasmowych

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Strategia marketingowa i cenowa oferty stałych łączy szerokopasmowych

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Odpowiedź na licencję WLL

Sektor finansowy

Instytucja finansowa

Francja

Pozycjonowanie funduszu inwestycyjnego nowych technologii

Sektor finansowy

Instytucja finansowa

Liban

Montaż funduszu inwestycyjnego

Telekomunikacja

Instytucja rządowa

Francja

Projekt ustawy telekomunikacyjnej

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Pozycjonowanie usług internetowych

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Pozycjonowanie usług telefonicznych

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Przygotowanie kandydatury WLL DOM (departamentów zamorskich)

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Ekonomiczna modelizacja usług rozliczeniowych na rzecz osób trzecich

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Nigeria

Raport usług rozliczeniowych na rzecz osób trzecich

Telekomunikacja

Operator komórkowy

Francja

Przegląd planu biznesowego i wyceny

Poczta

Dostawca usług

Włochy

Ewaluacja kosztów usług powszechnych

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Analiza ekonomiczna procesu sprzedaży portalu internetowego

Sektor finansowy

Instytucja finansowa

Francja

Konkurencyjne pozycjonowanie i biznes plan

Sektor finansowy

Instytucja finansowa

Francja

Analiza inwestycji operatora satelitarnego

Służba Zdrowia

Operator

Francja

Pozycjonowanie transakcji konwergencji i ubezpieczenia operatorów opieki zdrowia

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Przeglad polityki inwestycyjnej

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Marketing usług outsourcingu Głównych Kont

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Finansowa modelizacja usług outsourcingowych

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Prowadzenie dochodzenia dotyczącego sporu z naliczaniem opłat na rzecz osób trzecich

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Luksembourg

Wycena rynku

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Wsparcie przyznania licencji 3G

Poczta

Dostawca usług

Francja

Pozycjonowanie inteligencji ekonomicznej

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Busines plan

Sektor on-line

Dostawca usług

Francja

Ewaluacja portalu internetowego na sprzedaż

Sektor finansowy

Instytucja finansowa

Niemcy

Podniesienie dochodowości

Przemysł

Producent

Francja

Pozycjonowanie strategiczne

Sektor finansowy

Instytucja finansowa

Emiraty Arabskie

Montaż funduszu inwestycyjnego nieruchomości kapitału z GCC (Zatoki Perskiej)

Dystrybucja

Dystrybutor

Egipt

Strategiczne pozycjonowanie i pozyskiwanie funduszy przez stronę oferty dystrybutora Hi-tech

Sektor finansowy

Instytucja finansowa

Pakistan

Montaż funduszu inwestycyjnego dla telekomunikacji Egiptu

Telekomunikacja

Operator komórkowy

Liban

Konkurencyjne pozycjonowanie i sprzedaż operatora sieci komórkowej

Transport lotniczy

Operator

Francja

Konkurencyjne pozycjonowanie i pozyskiwanie funduszy dla operatora linii lotniczych

Bank

Dostawca usług

Francja

Ekonomiczna modelizacja książeczek oszczędnościowych z uzasadnieniem poziomu wynagrodzenia

Telekomunikacja

Operator komórkowy

Francja

Ogólna strategia sektora telekomunikacyjnego

Dystrybucja

Dystrybutor

Francja

Konkurencyjne pozycjonowanie sektora dystrybucji farmaceutycznej

Telekomunikacja

Producent

Francja

Odpowiedź konsultacyjna technologii WiMAX

Telekomunikacja

Producent

Francja

Pozycjonowanie Kont Głównych

Telekomunikacja

Operator komórkowy

Francja

Strategia dystrybucji kanałów alternatywnych

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Konkurencyjne pozycjonowanie Jordanii

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Strategiczne pozycjonowanie i pozyskiwanie funduszy

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Analiza ekonomiczna i squeeze test dla usługi telefonicznej

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Ocena potencjału ekonomicznego sieci po połączeniu

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Wycena gospdarczej wartości sieci do przejścia na MSSF do publicznego notowania

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Ekonomiczna modelizacja pętli lokalnej i ocena kosztów jej uwolnienia

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Redagowanie przemówień publicznych

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Odpowiedź konsultacyjna dotycząca wydzielenia

Suplementy żywności

Dystrybutor

Francja

Strategiczne pozycjonowanie nowych produktów

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Ocena ekonomiczna sieci do przejścia na MSSF i publicznego rankingu

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Ewolucja kosztów połączenia między sieciami w kontekście grupy roboczej ARCEP (Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Francuskiej)

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Odpowiedź konsultacjna dotycząca rozdzielności księgowej

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Opracowanie argumentacji i stanowiska w sprawie rozdzielności księgowej

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Prowadzenie dochodzenia dotyczącego sporu zakańczania połączeń

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Modelizacja techniczno-ekonomiczna obejmujaca rozwój kosztów międzyoperatorskich sieci NGN

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Wyrównanie ekonomicznej wartości sieci

Telekomunikacja

Operator komórkowy

USA

Strategia cenowa danych MVNO (operator wirtualnej sieci komórkowej)

Sektor on-line

Dostawca usług

Francja

Ekonomiczna modelizacja zapotrzebowania i przydziału budżetów marketingowych

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Zewnętrzna i wewnętrzna analiza metod ekonomicznych dotycząca inwestycji zagranicznych

Telekomunikacja

Operator komórkowy

Francja

Cenowa strategia Full MVNO

Telekomunikacja

Operator komórkowy

Francja

Szacowanie kosztów za usługi dostępu szerokopasmowego w sieci komórkowej

Telekomunikacja

Operator komórkowy

Francja

Przegląd zasad cenowych MVNO

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Analiza ekonomiczna i squeeze test odnośnie usług o wartości dodanej

Sektor finansowy

Dostawca usług

Francja

Biznes plan usługi restrukturyzacji zadłużenia

Telekomunikacja

Regulator

Maroko

Porównawcza analiza wskaźników statystycznych analizy rynku

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Prowadzenie dochodzenia dotyczącego sporu zakańczania połączeń

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Realizacja wytycznych dla międzynarodowych planów biznesowych

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Wielka Brytania

Analiza regulacji dotyczących France Telecom i propozycja wniosku dotyczącego rozwoju taryf

Przemysł

Producent

Francja

Segmentacja portfela klientów

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Redagowanie odpowiedzi na konsultacje w sprawie zakańczania połączeń w sieci stacjonarnej

Telekomunikacja

Instytucja państwowa

Francja

Polityka rozmieszczenia superszybkiego szerokopasmowego dostępu do internetu

Telekomunikacja

Operator stacjonarny

Francja

Biała księga o rynkach hurtowych i ekonomicznych metodach regulacyjnych

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Strategiczna analiza róznorodnej oferty rynkowej w sieci stacjonarnej i komórkowej

Poczta

Regulator

Madagaskar

Krytyczny przegląd kosztów pocztowych usług powszechnych

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Ekonomiczna analiza usługi międzyoperatorskiej i usługi powszechnej

Telekomunikacja

Operator komórkowy

Francja

Aktualizacja planu strategicznego

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Analiza ewolucji rozdzielności księgowej

Telekomunikacja

Operator komórkowy

Francja

Wycena miedzianej pętli lokalnej

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Śledzenie stawek wszystkich francuskich operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej

Energia

Operator

Francja

Ekonomiczna analiza kosztów energetyki jądrowej

Telekomunikacja

Regulator

Maroko

Ustalanie ceny zakończenia połączeń w sieci stacjonarnej operatora Wana

Telekomunikacja

Operator wielousługowy

Francja

Wyznaczanie ceny dostępu do infrastruktury technicznej FT

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Rozwój usług internetu mobilnego

Poczta

Regulator

Francja

Ekonomiczna modelizacja urzędów pocztowych

Telekomunikacja

Regulator

Tunezja

Śledzenie stawek wszystkich tunezyjskich operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Audyt regulacyjny

Telekomunikacja

Operator

Mauretania

Ekonomiczna analiza szkody handlowej za brak ukierunkowania kosztów stawek hurtowych

Telekomunikacja

Regulator

Mauretania

Ustalenie ceny zakończenia połączeń metodą incremental cost dla obu operatorów

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Audyt regulacyjny

Telekomunikacja

Operator

Francja

Ustalanie cen hurtowego dostępu szerokopasmowego do internetu

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Śledzenie stawek wszystkich operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej we Francji kontynentalnej i departamentach zamorskich

Telekomunikacja

Regulator

Mauretania

Rachunkowy, regulacyjny i techniczny audyt operatora

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Analiza oddzielnych rachunków France Telecom

Telekomunikacja

Regulator

Maroko

Audyt radiokomunikacyjnych morskich usług operatora

Telekomunikacja

Regulator

Mauretania

Ewaluacja kosztów zakończenia połączeń trzech operatorów telekomunikacyjnych

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Memorandum na temat rozwoju lokalnej pętli

Telekomunikacja

Regulator

Maroko

Raport dotyczący dochodzenia w sprawie sporu pomiędzy dwoma operatorami

Telekomunikacja

Regulator

Maroko

Międzynarodowy Benchmark i indeks cen

Telekomunikacja

Regulator

Tunezja

Określenie wysokości kosztów kapitału każdego operatora telekomunikacyjnego przed opodatkowaniem

Telekomunikacja

Regulator

Maroko

Wdrożenie warunków regulacyjnych, technicznych i cenowych na rynku hurtowym

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Śledzenie stawek wszystkich operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz urządzeń telekomunikacyjnych we Francji kontynentalnej i departamentach zamorskich

Telekomunikacja

Regulator

Tunezja

Analiza stawek za zakańczanie połączeń

Telekomunikacja

Instytucja rządowa

Francja

Statystyczne monitorowanie stawek francuskich operatorów komórkowych

Telekomunikacja

Operator

Francja

Analiza kosztów operacyjnych związanych z uwolnieniem pętli lokalnej

Telekomunikacja

Stowarzyszenie operatorów

Francja

Analiza oddzielnych rachunków

Telekomunikacja

Regulator

Tunezja

Analiza stawek za zakańczanie połączeń

Telekomunikacja

Regulator

Mauretania

Ocena reformy sektora telekomunikacyjnego oraz przegląd ram prawnych i regulacyjnych

Poczta

Regulator

Francja

Wpływ gęstości punktów dostępu w sieci pocztowej na obroty usług

Telekomunikacja

Regulator

Maroko

Międzynarodowy benchmark i wskaznik cen

Telekomunikacja

Operator

Wielka Brytania

Ekonomiczna analiza szkody handlowej za brak ukierunkowania kosztów stawek hurtowych

Telekomunikacja

Regulator

Tunezja

Regulacyjny audyt operatora

Telekomunikacja

Regulator

Botswana

Strategia rozwoju usług szerokopasmowych

Telekomunikacja

Regulator

Maroko

Audyt regulacyjnych kontrybucji operatorów

Telekomunikacja

Regulator

Tunezja

Przygotowanie regulacyjnych sprawozdań podsumowujących

Telekomunikacja

Regulator

Mauretania

Finansowy audyt operatora

Telekomunikacja

Regulator

Tunezja

Regulacyjny audyt operatora historycznego

Telekomunikacja

Regulator

Tunezja

Analiza rynku i stawek za zakańczanie połączeń

Telekomunikacja

Regulator

Maroko

Audyt regulacyjnych kontrybucji operatorów

Telekomunikacja

Regulator

Mauretania

Finansowy audyt operatora

Telekomunikacja

Regulator

Francja

Śledzenie stawek wszystkich operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz terminali we Francji kontynentalnej i departamentach zamorskich

Telekomunikacja

Instytucja rządowa

Togo

Analiza kwot wypłaconych na licencje

Telekomunikacja

Regulator Senegal Techniczno-ekonomiczne warunki połączeń

Telekomunikacja

Instytucja rządowa Mauretania Strukturyzacja projektu backbone w ramach programu regionalnej infrastruktury telecomunikacyjnej w Zachodniej Afryce

Telekomunikacja

Instytucja rządowa Mauretania Regulacja dostępu do sieci światłowodowej operatorów

Telekomunikacja

Instytucja rządowa Mauretania Regulacja dostęu do sieci światłowodowych dla firm bez licencji

Telekomunikacja

Regulator Mauretania Regulacja cen detalicznych

Telekomunikacja

Operator Francja Analiza ekonomiczna integracji pionowej

Telekomunikacja

Operator Francja Wyznaczenie stawek hurtowych dla Full MVNO

Telekomunikacja

Instytucja rządowa Francja Statystyczne śledzenie cen francuskich operatorów komórkowych

Telekomunikacja

Regulator Tunezja Kontrola regulacyjna operatora

Telekomunikacja

Regulator Mauretania Audyt finansowy operatora

Telekomunikacja

Regulator Tunezja Prowadzenie dochodzenia dotyczącego sporu o rozdzielczość miedzy operatorami

Telekomunikacja

Regulator Tunezja Analiza rynku usług szerokopasmowych

Telekomunikacja

Regulator Francja Śledzenie stawek wszystkich operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz urządzeń telekomunikacyjnych we Francji kontynentalnej i departamentach zamorskich

Telekomunikacja

Regulator Tunezja Regulacja cen detalicznych

Telekomunikacja

Regulator

Senegal

Przeprowadzenie szkolenia na temet: Modele kosztów

Telekomunikacja

Regulator Burkina Faso Analiza umów międzyoperatorskich

Telekomunikacja

Instytucja rządowa Libia Rozwój międzynarodowej sieci szkieletowej

Telekomunikacja

Regulator Mauretania Opracowanie biznes planu kabla podmorskiego

Telekomunikacja

Operator Francja Asystencja w postępowaniu spornym

Telekomunikacja

Instytucja rządowa Francja Monitorowanie statystyczne stawek operatorskich we francuskiej telekomunikacji komórkowej

Telekomunikacja

Instytucja rządowa

Gabon

Regulacja wzajemnych połączeń i dostępu

Telekomunikacja

Operator Wielka Brytania Analiza działania konkurencji na rynku francuskim

Telekomunikacja

Regulator Maroko Działania interwencyjne w arbitrażu w odniesieniu do łączy dzierżawionych

Telekomunikacja

Regulator Maroko Działania interwencyjne w arbitrażu w sprawie rozdzielczości

Telekomunikacja

Regulator Mauretania Opracowanie dokumentacji odnawiania licencji 2G

Telekomunikacja

Regulator Mauretania Regulacja cen detalicznych

Telekomunikacja

Regulator

Tunezja Podsumowanie opinii o rachunkowości regulacyjnej

Telekomunikacja

Regulator Mauretania Ustalenie operatorskich cen hurtowych poprzez model techniczno-ekonomiczny

Telekomunikacja

Operator Demokratyczna Republika Konga Opracowanie biznes planu

Telekomunikacja

Regulator Maroko Prowadzenie dochodzenia dotyczącego stawek rozdzielczości fizycznej i wirtualnej

Telekomunikacja

Instytucja rządowa Demokratyczna Republika Konga Asystencja we wdrażaniu projektu CAB5 krajowej sieci szkieletowej

Telekomunikacja

Organizacja międzynarodowa Etiopia Budowanie potencjału w 54 krajach Afryki i wspieranie dostawców usług internetowych do pozycji przewoźników regionalnych

Telekomunikacja

Organizacja międzynarodowa Republika Południowej Afryki Prowadzenie strategicznego seminarium dla Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej

Telekomunikacja

Organizacja międzynarodowa Wybrzeże Kości Słoniowej Prowadzenie strategicznego seminarium dla Wspólnoty Rozwoju Afryki Zachodniowej

Telekomunikacja

Organizacja międzynarodowa Kenia Prowadzenie strategicznego seminarium dla Wspólnoty Rozwoju Afryki Wschodniej

Telekomunikacja

Organizacja międzynarodowa Gabon Prowadzenie strategicznego seminarium dla Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Środkowej

Telekomunikacja

Organizacja międzynarodowa Egipt Prowadzenie strategicznego seminarium dla Arabskiej Unii Maghrebu i Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej i Południowej

Telekomunikacja

Operator Wielka Brytania Odpowiedź na konsultację dotyczacą modelu kosztów dedykowanej lokalnej pętli optycznej

Telekomunikacja

Regulator Maroko Asystencja w zakresie taryf za usługi pojemności Ethernet

Telekomunikacja

Operator Maroko Asystencja w zakresie rozwoju strategicznej pozycji na rynkach detalicznych

Telekomunikacja

Instytucja rządowa Komory Opracowanie biznes planu kabla podmorskiego